Prohlídka programu

Seznam kurzů akreditovaného školícího střediska

Seznam

Výpis kurzů školícího střediska, rok, číslo kurzu, začátek a konec kurzu, druh kurzu, lektor kurzu, stav a tiskové výstupy dostupné v konkrétní fázi kurzu.

Založení nového kurzu

Založení

Formulář pro založení nového kurzu

Založení nového kurzu - vyplněný formulář

Založení

Vyplněný formulář při zadávání nového kurzu, lektor a učebna jsou vybíráni z připraveného číselníku každého kurzu

Seznam účastníků

Seznam

Seznam účastníků umožnuje vyhledávání a celkový přehled účastníků. Můžeme využívat několika filtrů: příjmení,jméno, telefon a firma, ve které účastník pracuje

Nový účastník

Nový

Při založení nového účastníka zadáváme příjmení, jméno, datum narození, ulici, město, číslo ř. oprávnění, skupinu, číslo profesního osvědčení, skupinu, datum vystavení profesního osvědčení, telefon na účastníka, email a popř. firmu.

Detail účastníka

Detail

Tato funkce nám nabízí úpravu jednotlivých údajů o účastníkovi a přehled o účasti účastníka na jednotlivých školeních. Dále zde můžeme konkrétního uchazeče přihlásit do určitého kurzu. V tomto okně je k dispozici přehled o dluzích za absolvované školení. U absolvovaných školení, které jsou uhrazena, je možno tisknout příjmový doklad.

Tisk potvrzení o absolvování školení

Tisk

Tato funkce nám umožňuje vytisknout dodatečné potvrzení o absolvování školení (například při ztrátě). Do jednotlivých políček vyplníme z nabídky, kdy byl účastník na školení. Můžeme vyplnit až 5 školení nazpět.

Tisk potvrzení o absolvování školení (PDF)

Tisk

Výsledný dokument ve formátu PDF, který vytiskneme a potvrdíme v patřičných kolonkách.

Detail kurzu

Detail

Detail konkrétního kurzu. Kurzy mají 4 stavy - rozpracováno, přihlášeno na KÚ, přiděleny evidenční čísla (vč. opravného přihlášení na KÚ) a ukončený kurz.

Detail kurzu - rozpracovaný kurz

Detail

Detail kurzu, který je rozpracován. Je možno do něj přidávat účastníky, odebírat účastníky či kurzu přihlásit na Krajský úřad (5 pracovních dní předem)

Detail kurzu - probíhající kurz

Detail

Detail kurzu, který má přidělena evidenční čísla. Už není možno odebírat účastníky, je možno zaznačit přítomnost či nepřítomnost, vytisknout i prázdnou prezenční sestavu pro případ, že nemáme na učebně možnost internetu.

Detail kurzu - kurz k ukončení

Detail

Detail kurzu, který má zaznamenány všechny přítomnosti a nepřítomnosti, je proto již možné ho ukončit. Program rozešle na pověřené obce účastníků seznamy, jak to vyžaduje zákon.

Účastníci, kteří by měli absolvovat školení

Účastníci,

Výběr účastníků, kteří v nastaveném časovém intervalu (například tento měsíc před rokem) absolvovali školení a ještě nejsou přihlášeni na další školení a jejich výstup včetně telefonních čísel (které můžeme rozeslat volnou sms bránou).

Hromadný výběr účastníků do kurzu

Hromadný

Zaškrtnutí a hromadné přihlášení zvolených účastníků do zvoleného kurzu.